10 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน. สิบปีผู้ตรวจการแผ่นดิน หนึ่งทศวรรษผู้ตรวจการแผ่นดิน - กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, [2553] - 199 หน้า : ภาพสีประกอบ.


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.


ผู้ตรวจการของรัฐสภา -- ไทย.

JQ1745.ก55ผ68 / ผ734 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544