มนูญ พิบูลรัตนากุล.

หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ / สำนักงานศาลปกครอง ; [ผู้เรียบเรียง มนูญ พิบูลรัตนากุล, ณัฐชรี รุจิเรข]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2552. - 81 หน้า.


กฎหมายปกครอง -- ไทย -- คดี.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัย -- คดี.

KPT2977 / .ม372 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544