หลากมิติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / บรรณาธิการ จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 216 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744664594


การหมิ่นประมาท.


ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร -- สถานภาพทางกฎหมาย.

KPT2130 / .ห46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544