รายงานประจำปี. - กรุงเทพฯ, 2523- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2523-


บริษัทปตท.


น้ำมัน -- ไทย -- วารสาร.
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว -- วารสาร.

HD9576.ท9 / ก6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544