รายงานแสดงกิจการและรายได้รายจ่ายของกรมสรรพสามิต. - พระนคร, 24 - - เล่ม. ภาพประกอบ. - รายปี - 2479-

ปี 2503- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี. ปี 2551- เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. ปี 2552 เนื้อหาภาษาอังกฤษ พิมพ์กลับข้างกับเนื้อหาภาษาไทย.


กรมสรรพสามิต--วารสาร.

J681.ส35 / ส3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544