หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

คำอธิบายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2475-95 / โดย หยุด แสงอุทัย. - พระนคร : ชูสิน, 2495. - 8, ก-ฎ, 87, 356, 1100 หน้า

พร้อมด้วย: คำแปลภาษาอังกฤษรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
รัฐธรรมนูญ -- ไทย.
Constitutions -- Thailand.

KPT2070 / .ห473 2495

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544