พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง = Law on organization of railways and highways. Law on organization of railways and highways - [พระนคร : ม.ป.พ., 2464] - [77], 44 หน้า.

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


กฎหมายการรถไฟ -- ไทย.
กฎหมายการทาง -- ไทย.

KPT3464.3.ก28 / 2464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544