สถิติรายปีกรุงเทพมหานคร / โดย งานศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. - กรุงเทพฯ, 2523- - เล่ม. - รายปี - 2523-

ปี 2547 จัดทำโดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล.


กรุงเทพมหานคร--วารสาร.
กรุงเทพมหานคร--สถิติ.

JS7415 / .ก4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544