ยุคอนารยะ.

ทางออกประเทศไทยในภาวะวิกฤต / ยุคอนารยะ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2553. - 256 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดการเมืองไทย .

9786167358000


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-2553.

JQ1745 / .ย72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544