ศศิวิมล หมอแก้ว, 2518-

การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อบุคลากรทางการพยาบาลในที่ทำงาน / Violation of the nursing personnel's right at workplaces โดย ศศิวิมล หมอแก้ว. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 7, 68 แผ่น.

การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา)


การคุกคาม -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
พยาบาล -- ไทย -- ทัศนคติ.

HM1116 / .ศ565

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544