สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบและแนวทางป้องกัน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ ประชา คุณธรรมดี, นิรมล สุธรรมกิจ, ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2553. - 195 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่สี.

สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- การประชุม.
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย -- การประชุม.

HC79.ส6 / ธ445 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544