รายงานการศาสนาและวัฒนธรรมประจำปี (Annual report of religion activities). - พระนคร, 24 - - เล่ม. ภาพประกอบ. - รายปี. - 2506-

ปี 2556 ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี ... กรมการศาสนา.


กรมการศาสนา--วารสาร.


พุทธศาสนา -- ไทย -- วารสาร.


ไทย -- ศาสนา -- วารสาร.

J681.ส75 / ก4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544