ภาคีรวมจิต ท้องถิ่นร่วมใจ สร้างเสริมคนไทยสุขภาพดี : รายงานการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 / บรรณาธิการ แสงโสม สีนะวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552. - 273 หน้า : ภาพประกอบ.

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.

9786111100716


การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย -- การประชุม.
สุขภาพ -- ไทย -- การประชุม.

WA546.JT3 / ก6365 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544