วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, ม.ล., 2495-

บันทึกภาคประชาชนเรื่อง การพิทักษ์ดินแดน : จากกรณี "ปราสาทพระวิหารโมเดล" / การพิทักษ์ดินแดน : จากกรณี "ปราสาทพระวิหารโมเดล" โดย ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน์. - กรุงเทพฯ : บริษัท วิธีทำ จำกัด, 2553. - 400 หน้า : ภาพประกอบ.


ปราสาทเขาพระวิหาร.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา.
กัมพูชา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.
ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชา.
กัมพูชา -- เขตแดน -- ไทย.

DS575.5.ก6 / ว613 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544