กรกช ภู่ไพบูลย์, 2522-

นโยบายและผลกระทบของนโยบายการส่งเสริมการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน / โดย กรกช ภู่ไพบูลย์. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 10, 115 แผ่น : ภาพประกอบ.

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


อุตสาหกรรมรถยนต์ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย.
อุตสาหกรรมรถยนต์ -- แง่สิ่งแวดล้อม.
รถยนต์ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย.
รถยนต์ -- แง่สิ่งแวดล้อม.

HD9710.ท92 / ก422

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544