ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม.

การผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิด = Open-source intelligence production / Open-source intelligence production ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553. - ก-ข, 39 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 74 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 74. .


ข่าวกรองจากแหล่งเปิด.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544