มานิตย์ จุมปา.

ถาม-ตอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ / มานิตย์ จุมปา. - [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. - 243 หน้า.

9789740326854


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT2070 / .ม633 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544