รวมกฎหมายหมู่บ้านและอาคารชุด. ฉบับปี 2553 / เล่ม 4 : เรียบเรียงโดย [บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท, 2553. - 199 หน้า : ภาพประกอบ.

9789741000203


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT683 / .ร543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544