ทับทิม วงศ์ประยูร.

สังคม กับ เศรษฐกิจ = Society and economy / Society and economy ทับทิม วงศ์ประยูร, พรทิพย์ คำพอ, อภินันท์ จันตะนี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บูชาคุณ, 2552. - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

9786119029248


เศรษฐศาสตร์.
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย.

HB180 / .ท586

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544