วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์.

เรื่องเล่าจากมีดหมอ : เมื่อ "ศพ" พูดได้ / วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ เล่าเรื่อง ; สุวิมล โต่นวุธ เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2553. - 150 หน้า : ภาพประกอบ.

9748855007


นิติเวชศาสตร์.
การตรวจศพ.

W700 / .ว653

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544