ฐาวรา สิริพิพัฒน์.

เดอะไวท์โรด. The white road. Generation / [เจนเนอเรชั่น] = White road. Generation ดร. ป๊อบ. - นนทบุรี : บริษัท เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง จำกัด, 2551-2552. - 3 เล่ม : ภาพสีประกอบ.

9789740508090 (ล. 1) 9789746388078 (ล. 2) 9789746388108 (ล. 3)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544