วิทยากร เชียงกูล, 2489-

ปฏิรูปประเทศไทย. เล่ม 1, เศรษฐกิจ-การเมือง / เศรษฐกิจ-การเมือง วิทยากร เชียงกูล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2553. - 164 หน้า.

9786165360371


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

HC445 / .ว635 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544