กนกพรรณ กัลยาณสุต, 2504-

การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน : รายงานการวิจัย / หัวหน้าโครงการวิจัย กนกพรรณ กัลยาณสุต ; ผู้วิจัย อนันต์ สุรพัฒน์, จิราพร แก้วศรีงาม. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานติดตามประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, [2553] - 20, 233 หน้า. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - เอกสาร ; หมายเลข 6/2553 . - เอกสาร (กรมคุมประพฤติ) ; หมายเลข 6/2553. .


การคุมประพฤติ -- ไทย.
คนติดยาเสพติด -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ -- ไทย.

HV9402.55.ก5 / ก323 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544