พีระพรรณ ตั้งสุวรรณ, 2503-

แนวโน้มของผลกระทบของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ต่ออุตสาหกรรมยา / Possible effects of the Act on Liability for Injuries from Unsafe Products B.E. 2551 (2008) on the drug industry พีระพรรณ ตั้งสุวรรณ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009] - ก-ช, 69 แผ่น : ภาพประกอบ.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม.


ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย.
ความรับผิดโดยเคร่งครัด -- ไทย.
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
อุตสาหกรรมยา -- การควบคุมคุณภาพ.

KPT846.5 / .พ646 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544