รายงานประจำปี ของกรมปศุสัตว์. - พระนคร, กรมปศุสัตว์, 24 - - เล่ม. ภาพสีประกอบ. - รายปี. - 2495-


กรมปศุสัตว์--วารสาร.

J681.ส47 / ป7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544