ณิชา ตันติเฉลิมสิน.

ซ่อนรักไว้ ในลมหนาว / ณารา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ทวีสาส์น, 2552. - 396 หน้า.

9786169039501

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544