ศรีรุ่ง สกุลวงษ์.

ทาสรักเจ้าทะเลทราย / ดาราพร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท Venusplus2010 จำกัด, 2553. - 283 หน้า.

9786169064022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544