องอาจ จิระอร.

พนันรัก พนันใจ / การะเกด. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อิงค์, 2553. - 311 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167205335

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544