ยาริตา.

จ้าวแห่งรัก เหนือดวงใจ / Ya-Ri-Ta. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ทวีสาส์น, 2553. - 353 หน้า.

9786169039525

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544