ช่อตะวัน.

ร้อยใจใส่รัก / โดย ช่อตะวัน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ไอวี่ บุ๊คส์เฮ้าส์, 2553. - 300 หน้า.

9786167059648

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544