นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / Information systems control and audit นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : Imagineering, 2553. - viii, 511 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742258269


การตรวจสอบภายใน.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.

HF5668.25 / .น633 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544