ประชาคมอาเซียน [วีดิทัศน์] / 42 ปี อาเซียน 42 years of ASEAN กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ = ASEAN community / Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs. - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2009 [2552] - 4 ดีวีดี : เสียง, สี และขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้ว.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

แผ่นที่ 1. ตอนที่ 1. กำเนิดอาเซียน -- ตอนที่ 2. วิวัฒนาการอาเซียน -- แผ่นที่ 2. ตอนที่ 3. 42 ปี อาเซียน -- ตอนที่ 4. กฎบัตรอาเซียน -- แผ่นที่ 3. ตอนที่ 5. โครงสร้างและการทำงานของอาเซียน -- ตอนที่ 6. ประชาคมอาเซียน -- ตอนที่ 7. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน -- แผ่นที่ 4. ตอนที่ 8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- ตอนที่ 9. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน -- ตอนที่ 10. ประชาชนอาเซียน.


อาเซียน.
อาเซียน--ประวัติ.
อาเซียน. (2007) กฎบัตร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
ASEAN.
ASEAN. (2007) Charter


ภูมิภาคนิยม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
ASEAN -- History.
Regionalism -- Law and legislation -- Southeast Asia.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
Southeast Asia -- Economic integration.
Southeast Asia -- Social life and customs.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544