สนิท สนั่นศิลป์.

คำอธิบายกฎหมายควบคุมอาคาร : วิเคราะห์คำพิพากษาคดีศาลปกครอง กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด การควบคุมอาคารและผังเมือง / โดย สนิท สนั่นศิลป์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2553. - 7, 356 หน้า.

9789745208223


กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย.

KPT3067 / .ส36 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544