รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552?]- [2009] - ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2551-


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ--วารสาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544