ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

การคลังเพื่อสังคม : จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. - ปรับปรุงครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2553. - xix, 220 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744664921


การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ1360.55 / .ด64 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544