พระไพศาล วิสาโล, 2500-

อยู่ย้อนยุค : ทัศนะทวนกระแสบริโภคนิยม / พระไพศาล วิสาโล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิตยสารฉลาดซื้อ, 2553. - 128 หน้า : ภาพประกอบ.

9786169019657


ผู้บริโภค -- ไทย.
คุณภาพชีวิต -- ไทย.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย.


ไทย -- ภาวะสังคม.

HC445.ฮ9ผ7 / พ46 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544