ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

นโยบายการคลังสาธารณะ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ; บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท แปลน พริ้นติ้ง, 2553. - 332 หน้า. - ชุดความรู้เกี่ยวกับนโยบาฺยสาธารณะด้านการคลัง .

9786167197722


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
นโยบายการคลัง -- ไทย.

HJ1360.55 / .ด645 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544