วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

เปลวเทียนที่ปลายอุโมงค์ : วิสัยทัศน์ว่าด้วย เศรษฐกิจ-สังคมไทย = A treatise on Thailand's socio-economic horizon / Treatise on Thailand's socio-economic horizon วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551. - 151 หน้า : ภาพประกอบ.

9789741015023


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะสังคม.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

HC445 / .ว677237 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544