ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ.

คำอธิบาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / คำอธิบายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2553. - 143 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162040481


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / พ933 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544