แลงกาต์, โรแบรต์, ค.ศ. 1892-1972.

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย / ร. แลงกาต์ ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 24, 480 หน้า.

9786167398112


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ล82 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544