นัจมุดดีน อูมา, 2503-

บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะห์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เอกสารวิชาการส่วนบุคคล / โดย นัจมุดดีน อูมา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สายใยประชาธรรม, 2553. - 157 หน้า : ภาพประกอบ.

9786169028802


กลุ่มวะห์ดะฮ์.


การเลือกตั้ง -- ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .น62 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544