พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.

บทวิพากษ์ว่าด้วย-- ปมปัญหาและความไม่น่าเชื่อถือของสื่อสารมวลชนไทย = Regarding the problem in Thailand mass communication / Regarding the problem in Thailand mass communication เขียนโดย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : สยามมิส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2553. - 225 หน้า.

9786167399065


สื่อมวลชน -- ไทย.
การสื่อสาร.

P92.ท9 / พ63 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544