พิมพ์พลอย ณ พานิช.

ประวัติวันสำคัญของประเทศไทย : รวมประวัติ ที่มา ความสำคัญ สิ่งที่ควรทำในวันสำคัญประจำปีที่คนไทยทุกคนต้องรู้ / พิมพ์พลอย ณ พานิช เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : ไว้ลาย, 2553. - 239 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167358062


วันพิเศษ -- ไทย.

GT4878.ก2 / พ643 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544