ศรัญยุ หมั้นทรัพย์.

ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาธนกิจการเมืองไทย : การใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้ง / ผู้เรียบเรียง ศรัญยุ หมั้นทรัพย์. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551 [2008]. - 31 หน้า : ภาพประกอบ.

เรียบเรียงจาก Money and politics : seminar in Thailand. November 14-15, 2007 [และ] Monitoring election campaign finance : a handbook for NGOs / Open Society Justice Initiative. 2005.

9744493750 9789744493750


การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544