รวมข้อหารือ สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / รวมข้อหารือ สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553 [2010]. - 89 หน้า.

9786162022357


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา--กฎและระเบียบปฏิบัติ.


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย -- การบริหาร.

KPT3148 / .ร54 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544