พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550. - กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, [2552?] [2009?] - 62 หน้า.


อุตสาหกรรมพลังงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3431.ก31255ก4 / 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544