ขวัญใจ เอมใจ.

ไฟในวายุ / ดวงตะวัน. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : ดวงตะวัน, 2553. - 472 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2546 ของ พิมพ์คำ.

9786169014980

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544