รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม. เล่ม 6 / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553 [2010] - 482 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167305264


โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3485.ก28 / 2553 ล. 6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544