ไพโรจน์ วายุภาพ.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2553. - 291 หน้า.

9786169021568


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1710 / .พ94 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544