20 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ / ยี่สิบปีสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ หนังสือ 20 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ บรรณาธิการ สุภาพ พานิชวงศ์. - [กาญจนบุรี : สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ, 2553] - 120 หน้า : ภาพสีประกอบ.


สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ.
สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ--ข้าราชการและพนักงาน.

KPT1630 / .ก913 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544